martes, 20 de diciembre de 2011

Reseña de Serie: Lendas Vivas


"Galicia é terra de lendas. É a terra da Santa Compaña, de historias de sereas, meigas e meigallos, de lendas con profundas raíces na cultura popular transmitidas ao longo dos séculos pola tradición oral. Lendas Vivas é unha nova forma de transmisión destas lendas, impresionantes representacións audiovisuais daquelas historias que, a través da senda do tempo, chegaron ata os nosos días. Coa inestimable compañía de Xosé Couñago e entrevistas a historiadores e persoas próximas ao mundo das lendas, indagaremos para achegarnos ao momento no que a historia se transforma en mito, ao momento no que os contos se converten en lendas vivas."

Esto es lo que dice la entrada de la págica web de Vtelevisión sobre el programa Lendas Vivas. No hace mucho que lo descubrí, y me ha impresionado grandemente, pues en unos 20 minutos el programa muestra la leyenda en sí, tanto desde un punto "académico" como de los labios de los pobladores de los lugares. En ningún caso sobrecarga de dramatismo ni aporta opinión alguna de "expertos", sino simplemente los hechos, el mito, la historia...

Podeis ver los programas ya emitidos en la web de Vtelevisión, eso sí, es en gallego...